Počasie v Myjave


KONTAKT
FAKTURAČNÉ ÚDAJE
Obchodné meno: Ing. Ján Ružička – Penzión ROSY
Miesto podnikania: Trokanova 235/1, 907 01 Myjava
IČO: 11 837 071
Zápis v registri: Obvodný úrad v Novom Meste nad Váhom,
odbor živnostenského podnikania, č. živnostenského registra 303-765
DIČ: 1020282560
IČ DPH: SK 1020282560
Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa, a.s. 37247330/0900